Harmonogram

Zobaczcie jakie działania planujemy zrealizować i czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie:

Czas trwania działań W tym czasie będą realizowane:
Od dnia: Do dnia:
20.VIII.2016 19.IX.2016 Spotkania otwarte w podmiotach seniorskich
20.IX.2016 15.XII.2016 Przeprowadzenie 3 cykli warsztatów
20.IX.2016 15.XII.2016 Stworzenie i upublicznienie materiałów filmowych ukazujących aktywność społeczną osób starszych
20.IX.2016 15.XII.2016 Udział seniorów w konsultacjach gminnych budżetów na 2017 r.
02.XI.2016 30.XI.2016 Rejestracja seniorskiej organizacji pozarządowej