Rekrutacja

•    Jesteś seniorem?
•    Zamieszkujesz w powiecie gorzowskim i należysz do nieformalnej grupy seniorskiej?
•    Chcesz aktywnie zacząć działać w swojej gminie i zdobyć nowe umiejętności?

Zgłoś się do nas za pośrednictwem swojej grupy seniorskiej!

Pobierz i wypełnij:

Formularz zgłoszeniowy dla grupy

i

Formularz uczestnika warsztatów

Formularze można złożyć
– za pośrednictwem poczty, na adres Biura Projektu: Liga Lubuskich Animatorów, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno,
– poprzez Internet: ligalubuskichanimatorow@gmail.com (podpisany skan)
– osobiście w Biurze Projektu: ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno,
REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2016 R.

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną seniorskie grupy nieformalne z terenu powiatu gorzowskiego, które do tej pory nigdy nie brały udziału w warsztatach związanych z budową wizerunku w sieci i media-relations.
2. Grupy chcące wziąć udział w projekcie „Liga aktywnych seniorów” muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym m.in. zadeklarują chęć i możliwość udziału swoich członków w zaplanowanych w ramach projektu warsztatach. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres: ligalubuskichanimatorow@gmail.com, złożyć osobiście w Biurze Projektu: Liga Lubuskich Animatorów, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno bądź przesłać listownie na wyżej wskazany adres.
3. Każda nieformalna grupa seniorska biorąca udział w projekcie sama deleguje reprezentantów do poszczególnych warsztatów.
4. Oddelegowani na warsztaty członkowie nieformalnych grup seniorskich muszą być powyżej 60 r.ż., zamieszkiwać powiat gorzowski i wyrazić chęć uczestnictwa w zaplanowanych działaniach poprzez wypełnienie FORMULARZA UCZESTNIKA WARSZTATÓW.

Masz więcej pytań?  – KONTAKT